۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

مادر بهکیش از میان ما رفتمادر به‌کیش، نماد  دادخواهی، مادر شش ستاره درخشان راه آزادی و یکی از هزاران مادری که رژیم جلاد جمهوری اسلامی شش فرزند او را، از او و از جنبش ایران ربود، در حالی ما را ترک کرد که  با مقاومت و پایداری خود، امر دادخواهی را به مبارزات مردم و ادبیات سیاسی ایران افزود، وی نماد مقاومت و پایداری و شکیبایی بود و همواره  به همگان امید می‌داد که پایان شب سیه سپید است. وی خستگی ناپذیر، چهار دهه از عمر خود را در جلوی زندان‌ها و بیدادگاه‌ها و ... قبرستان‌ها سپری کرد و تمامیت و مشروعیت حاکمیت، حامیان جهانی آنان و نهادهای بین‌المللی(سازمان ملل و...) را شجاعانه زیر سوال برد .  و از حقانیت جان‌باختگان راه آزادی شجاعانه دفاع کرد. راهش پر رهرو و یاد و خاطره‌اش جاودان باد.

                                                                                                            زنانی دیگر

                                                                                                          دی ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست: