۱۳۸۹ بهمن ۱۶, شنبه

پیام همدردی زنانی دیگرپیام همدردی زنانی دیگر


خبر درگذشت زن مبارز و کمونیست مینا حق شناس ما را سخت اندوهگین کرد. ما او را ندیده بودیم اما آرمان و آرزوهای او که رهایی کامل همه ی مردم از رنج جامعه طبقاتی بود را می شناسیم که همانا آرمان و آرزوی ماست. وجود زنان آگاه و سازش ناپذیری چون مینا، نعمتی برای جنبش انقلابی زنان در ایران و جهان است و فقدان شان ضایعه ای بزرگ. تلاش و مبارزه مینا برای آگاه کردن زنان افغانی که جزو محروم ترین محرومان هستند برای ما بسیار آموزنده و الهام بخش است. بی تردید یاد و خاطره ی مینای عزیز در مبارزه ی ما جهت سرنگونی نظام ضد زن جمهوری اسلامی و واژگونی کلیت نظام مردسالارانه ی سرمایه داری برای همیشه ماندگار خواهد بود.
از دست رفتن مینا را به خانواده، دوستان و یارانش و همه ی زنان و مردان انقلابی و به توده های ستمدیده ای که مینا آموزگار و شاگرد آنان بود تسلیت می گوئیم و غم از دست رفتن او را به انرژی بیشتری برای مبارزه تبدیل خواهیم کرد.  

زنانی دیگر
28 دی ماه 1389

هیچ نظری موجود نیست: